top of page

Appen har to nivå og trener avkoding av 200 norske ord (bokmål og nynorsk)
Nivå 1: 30 ord med bokstavlydene i s o l a m e r u f å v. Disse lydene kan «synges», holdes lenge, det er derfor lettere å lytte seg til hvilke ord de danner. Ordene er korte og har max fire bokstaver.
Nivå 2: 50 ord med alle de norske bokstavene(unntatt c q w x z). Disse ordene er også lydrette, uten sammensatte grafemer og dobbel konsonant. Noen av ordene er lange, som lastebil og paraply.
Spill: 120 ord fordelt på fire kategorier. Ett ord og tre bilder vises på skjermen, og det gjelder å velge riktig bilde så raskt som mulig. En, to eller tre stjerner som belønning.
Valg i appen: Store/små bokstaver, gutte-/jentestemme, skarre-/rulle-r.
Pris: kr 33

LES PLUS.JPG

LES PLUS: Appen som lett kan tilpasses den enkelte

Her trenes bokstavlydene og man oppdager hvordan lydene blir ord når de trekkes sammen. Dette er en åpen app der man kan legge inn egne ord og dermed oppnå stor grad av tilpasning til den enkelte elevs interesser og nivå. Slik kan man få en mye større motivasjon og mestring. Appen har også mange valg: 3 skrifttyper, 3 ulike skrift- og bakgrunnsfarger, bokmål/nynorsk, store/små bokstaver. Det kan også legges inn en ekstra lydfil for hvert bilde, til oversettelse til morsmål.

Pris: kr 44

Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet

les 4.JPG
bottom of page