VÅRE APPER

VÅRE APPER ER UTVIKLET FOR IPAD OG IPHONE

LES PLUS.JPG

LES PLUS

LES PLUS: Appen som lett kan tilpasses den enkelte

Her trenes bokstavlydene og man oppdager hvordan lydene blir ord når de trekkes sammen. Dette er en åpen app der man kan legge inn egne ord og dermed oppnå stor grad av tilpasning til den enkelte elevs interesser og nivå. Slik kan man få en mye større motivasjon og mestring. Appen har også mange valg: 3 skrifttyper, 3 ulike skrift- og bakgrunnsfarger, bokmål/nynorsk, store/små bokstaver. Det kan også legges inn en ekstra lydfil for hvert bilde, til oversettelse til morsmål.

Pris: kr 44

Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet

les 4.JPG

LES HD

Appen har to nivå og trener avkoding av 200 norske ord (bokmål og nynorsk)
Nivå 1: 30 ord med bokstavlydene i s o l a m e r u f å v. Disse lydene kan «synges», holdes lenge, det er derfor lettere å lytte seg til hvilke ord de danner. Ordene er korte og har max fire bokstaver.
Nivå 2: 50 ord med alle de norske bokstavene(unntatt c q w x z). Disse ordene er også lydrette, uten sammensatte grafemer og dobbel konsonant. Noen av ordene er lange, som lastebil og paraply.
Spill: 120 ord fordelt på fire kategorier. Ett ord og tre bilder vises på skjermen, og det gjelder å velge riktig bilde så raskt som mulig. En, to eller tre stjerner som belønning.
Valg i appen: Store/små bokstaver, gutte-/jentestemme, skarre-/rulle-r.
Pris: kr 33

LES 2.JPG

LES 2

Denne appen er utviklet for å hjelpe minoritetsspråklige voksne å lære å lese på norsk. LES 2 kan brukes på fire måter:

  1. Lære 240 norske ord fordelt på åtte kategorier. Kategoriene sammenfaller i stor grad med temaene i «Læreplan for voksne innvandrere» ordene er valgt ut i samarbeid med erfarne alfalærere. Ordene er representert med bilde og norsk uttale.

  2. Lære de norske bokstavlydene og noen sammensatte grafemer.

  3. Lære å trekke bokstavlyder sammen til ord.

  4. Spille med ordene for å øve og automatisere lesingen.


Valg i appen: Store/små bokstaver, skarre-/rulle-r.

Pris: kr 33

Bilde av app.JPG

LUE

Vi er glade for å lansere appen LUE! Takk til Réka Aarnos for bistand i utviklingen av appen, og til Ia Rihti for lydopptak!

I denne appen får du hjelp til:

1.    Lære 240 finske ord ved å se på bilder og lytte til uttalen. Ordene er delt inn i åtte kategorier som inneholder de første ordene man trenger når man er ny i Finland.

2.    Lære de finske bokstavlydene (fonemene) ved å trykke på hver bokstav og lytte til bokstavlyden.

3.    Lese ordene ved å lytte til bokstavlydene. Sveip en finger over bokstavene og lytt til ordene som dannes.

4.    Spille med ordene for å automatisere. Velg riktig bilde mens tiden går, og få belønning etter innsats.

LUE! er utviklet for å hjelpe minoritetsspråklige personer å lære å lese på finsk, men appen kan også brukes av barn i den første leseopplæringen.

Søk på «LUE!» i App Store for å laste ned appen. Den koster 4,50 Euro.

***

  

LUE!

Olemme iloisia saadessamme  lanseerata uuden sovelluksen LUE!

LUE! on kehitetty auttamaan vieraskielisiä vähemmistöjä suomen kielen lukemiseen oppimisessa. Sovellusta voi myös käyttää lasten ensimmäisessä lukuopetuksessa.

Kiitos Reka Aarnokselle avusta sovelluksen kehittämisessä. Äänensä sovellukselle on antanut Ia Rihti. Kiitos myös hänelle.

Mitä tällä sovelluksella voi tehdä?

1.    Voit oppia 240 sanaa suomeksi. Voit katsoa kuvia ja kuunnella, miten sanat äännetään. Sanat on jaettu 8 eri ryhmään.

2.    Voit oppia suomen kielen äänteet, kun kosketat sormella kuvan alapuolella olevia kirjaimia.

3.    Voit lukea sanat ja kuunnella äänteet. Kun liikutat sormeasi kirjaimilla, kuulet koko sanan.

4.    Voit myös pelata. Valitse oikea kuva, saat pisteitä nopeudesta.

LUE! on ladattavissa  App Storesta. Sovellus maksaa 4,50 euroa.