LITT OM OSS

Legi Ingeborg Krogsgaard

Vi ønsker å benytte ny teknologi i utviklingen av gode verktøy til den første leseopplæringen.  Med bakgrunn som lærer i grunnskole og voksenopplæring har jeg sett behovet for et læremiddel som kan brukes i lyderingsfasen for

å få en god start, beholde motivasjonen og gi mestring.  Derfor er vi glade for å tilby appene LES, LES  2 & LES PLUS! Appene er utviklet i samarbeid med Red Rock AS.

 

+4741201972

©2018 by Legi Ingeborg Krogsgaard. Proudly created with Wix.com