DET HANDLER OM LESING

APPER SOM VERKTØY FOR EN GOD START

IMG_0811-2.JPG
 
 
DSC_0120.JPG

KNEKK LESEKODEN

Formålet med våre apper:

Hovedformålet med appene våre er at brukerne skal «knekke lesekoden», å oppdage at bokstavlyder blir til ord når de uttales sammenhengende etter hverandre.  Bruken av touch-skjerm er unik i appene: Sveip en finger over bokstavene, lytt til bokstavlydene og hør hvilket ord det blir! Ved å trykke på bildet får man rask feedback og føler mestring. Appene kan også brukes til å lære nye begreper, og til å bli sikker i det å koble lyd med bokstav, noe som er avgjørende for en god leseutvikling. I læreplanen er et av målene i andre klasse  «å trekke lyder sammen til ord» Dette gjelder alle som skal lære å lese på norsk, også voksne med et annet morsmål trenger å lære dette. 

Appene våre passer for alle, men  kan være spesielt gunstige for de som står i fare for å spore av en god utvikling i denne kritiske fasen av leseopplæringen. Da risikerer eleven å utvikle feil strategi, nemlig å begynne å lære ordbilder. Det fører til unøyaktig og gjettepreget lesing.

 
 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

4886 Grimstad, Norge

+4741201972

Thanks for submitting!