top of page

DET HANDLER OM LESING

Vi vil gjerne hjelpe!

IMG_0811-2.JPG

PRIVATUNDERVISNING

Strever barnet ditt med lesing? Lurer du på hvordan du best kan hjelpe med leksene? Synes du tilbakemeldingene dere får fra skolen er vanskelige å forstå? Lurer du på om barnet ditt har lesevansker eller dysleksi? Har barnet fått «hull» i kunnskapen pga. sykdom eller pandemi med hjemmeskole?


I privatundervisningen vi tilbyr inngår kartlegging av lesingen for å finne ut hvor «hullene» er. Vi gir oppgaver som fører til mestring og framgang, og gir veiledning til foreldre om hvordan det er best å hjelpe. Vi gir også opplæring i hjelpemidler.

Ta kontakt på telefon 41201972 eller send mail til ingeborg.krogsgaard@gmail.com
Første time er gratis.

VI TILBYR KURS FOR:

- foreldre til barn som strever med lesing
- foreldre til barn med dysleksi/risiko for dysleksi
- ufaglærte som jobber i skole/barnehage
- lærere som er usikre på hvordan de skal gi intensiv opplæring
- andre interesserte: besteforeldre, leksehjelpere etc.

TIDLIG INNSATS

 Allerede i 2018 ble det tatt inn i opplæringsloven at skolene skal «sørge for at elever på 1.- 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring». Dette for å hindre at det går for lang tid før eleven får oppfølging.

DYSLEKSIPARADOKSET

Fra LÆRINGSBLOGGEN: "Forskning viser at det mest effektive tidsvinduet for å avhjelpe dysleksi er i 1.- 2. klasse når barna knekker lesekoden og automatiserer lesingen. Ofte skjer utredning og innsats altfor sent. Da kan nederlagsfølelsen ha spredt seg til andre fag, og eleven med dysleksi kan ha havnet langt etter de andre elevene."http://laeringsbloggen.com/dysleksistudien-i-tromso-hva-er-dysleksiparadokset/

Alle videoer
Se nå
DSC_0120.JPG

KNEKK LESEKODEN

Formålet med våre apper:

Hovedformålet med appene våre er at brukerne skal «knekke lesekoden», å oppdage at bokstavlyder blir til ord når de uttales sammenhengende etter hverandre.  Bruken av touch-skjerm er unik i appene: Sveip en finger over bokstavene, lytt til bokstavlydene og hør hvilket ord det blir! Ved å trykke på bildet får man rask feedback og føler mestring. Appene kan også brukes til å lære nye begreper, og til å bli sikker i det å koble lyd med bokstav, noe som er avgjørende for en god leseutvikling. I læreplanen er et av målene i andre klasse  «å trekke lyder sammen til ord» Dette gjelder alle som skal lære å lese på norsk, også voksne med et annet morsmål trenger å lære dette. 

Appene våre passer for alle, men  kan være spesielt gunstige for de som står i fare for å spore av en god utvikling i denne kritiske fasen av leseopplæringen. Da risikerer eleven å utvikle feil strategi, nemlig å begynne å lære ordbilder. Det fører til unøyaktig og gjettepreget lesing.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

4886 Grimstad, Norge

Takk for innsendingen din!

bottom of page